“Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων”Athens Concert Hall

“Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων”Athens Concert Hall

30 Οκτωβρίου “Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων” Ρένος Χαραλαμπίδης-Γιάννης Χριστόπουλος. Σοφία Ταμβακοπούλου  πιάνο.