Όπερα Μποέμ Τζάκομο Πουτσίνι, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Όπερα Μποέμ Τζάκομο Πουτσίνι, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής


09, 12, 17, 27, 29, 31 Δεκ 2023
&02 Ιαν 2024